ข่าวและประกาศของเว็บ

เปิดรับสมัครสมาชิค

เปิดรับสมัครสมาชิค

by Admin User -
Number of replies: 0
อัตราสมัครค่าสมาชิคระบบ : E-Learning
    1. สมาชิคที่อยู่ในระบบ MA   อัตราค่าสมาชิค  1,000 บาท/ปี
     2.สมาชิคทั่วไป                    อัตราคาสมาชิค 2,500 บาท/ปี